Privacy Policy

Privacyverklaring Palland media

Uw privacy is voor ons belangrijk, daarom houden wij ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over u te weten komen als u gebruik maakt van onze website pallandmedia.nl.
Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

Deze persoonsgegevens mogen wij verwerken ter uitvoering van de overeenkomst die u met ons aan bent gegaan. Deze informatie bewaren wij tot drie maanden nadat u uw account hebt verwijderd. Een deel van deze gegevens (facturen) bewaren wij tot tien jaar na beëindiging vanwege de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Contact opnemen en onze nieuwsbrief
Indien u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, dan verwerken wij de door u verstrekte gegevens uitsluitend met het doel om uw vraag of verzoek af te handelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en tot 3 maanden daarna.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten. Iedere nieuwsbrief bevat een link om uw aanmelding af te melden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees, tenzij je bij het verstrekken van uw e-
mailadres aangegeven hebt geen nieuwsbrief te willen ontvangen. Indien u zich uitschrijft voor een type nieuwsbrief zullen wij uw e-mailadres verwijderen van de lijst van ontvangers.

Cookies en vergelijkbare technieken
Op onze website gebruiken wij cookies. Deze gebruiken wij uitsluitend voor het verbeteren van de functionaliteit van de website en bijvoorbeeld het tellen van het aantal bezoekers. Buiten onze website wordt u nimmer gevolgd.

Stuurt u een bericht dan registreren wij uw gegevens en bewaren deze om u te antwoorden. U kunt ten alle tijden een verzoek sturen of en welke data wij van u hebben opgeslagen. Berichten worden tot 3 maanden na het antwoorden bewaard.

Voor het registeren van het aantal bezoekers en hun bewegingen op onze website maken wij gebruik van Google analytics.

Andere partijen
Wij geven uw persoonsgegevens nimmer door aan derden m.u.v. koppelingen naar betaalplatformen om de order te kunnen afhandelen.

Persoonsgegevens kunnen door ons ook aan bevoegde instanties worden verstrekt, als de wet zegt dat dit moet. Een voorbeeld is dat bij een vermoeden van fraude aangifte bij de politie kan worden gedaan.
Beveiliging 
Beveiliging van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. In nauwe samenwerking met de beheerder van onze systemen passen wij de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Indien onze privacyverklaring wijzigt zult u deze gegevens hier vinden.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt het recht om:
– uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen; – inzage te krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben; – het laten corrigeren van fouten; – het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; – toestemming die u hebt gegeven in te trekken; – bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. daarom dient uw aanvraag altijd schriftelijk te gebeuren en dient u een kopie van uw legimitatie bij te sluiten.
Opmerkingen of klachten?
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar u gevestigd bent. In Nederland heet de toezichthouder de Autoriteit 
Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens
Palland media


Eperweg 39
8084 HB ’t Harde